Phone

0624762624

Email

bibi@krachtvanuitontspanning.nl

Opening Hours

Mon - Fri: 08:00-17:00

Effectieve behandeling van emotioneel trauma vereist een diepgaande aanpak van de oorzaak, omdat het het lichaam op een diep niveau aantast en diepgewortelde overtuigingen veroorzaakt. Het tijdstip waarop het trauma ontstaat, speelt hierbij een cruciale rol. Vroeg in het leven ontstaan emotioneel trauma resulteert in sterkere vastgeroeste overtuigingen.

Dit onderzoek richt zich op de vraag of acupunctuur een geschikte behandelmethode is voor emotioneel trauma en het bijbehorende traumageheugen. Een grondige literatuurstudie wordt uitgevoerd, met speciale aandacht voor protocollen zoals beschreven in “Treating Emotional Trauma with Chinese Medicine” door Holman (2017). Daarnaast wordt gekeken naar de rol van “qi jing ba mai” (buitengewone meridianen).

Emotioneel trauma kan teruggaan tot wel zeven generaties, waarbij niet altijd een bewuste herinnering aan het trauma aanwezig is. Een laatste onderzoeksvraag is dan ook hoe acupunctuur kan worden toegepast bij transgenerationeel trauma.

Na grondige bestudering van de literatuur zal duidelijk worden hoe emotioneel trauma zich manifesteert in het lichaam. De effecten kunnen zowel psychisch als mentaal tot uiting komen. Met een gestructureerde aanpak biedt acupunctuur een volwaardige en veilige behandelmethode voor emotioneel trauma.

[instagram-feed]