Phone

0624762624

Email

bibi@krachtvanuitontspanning.nl

Opening Hours

Mon - Fri: 08:00-17:00

De praktijk is gevestigd aan de Saturnusstraat 9, 2516 AD, Den Haag

Praktijkgegevens

Aangesloten bij LVNT en RBCZ en vermeld in de Zorggids.

KvK 27375517
Rabobank NL95 RABO 0116 6745 04