Phone

0624762624

Email

bibi@krachtvanuitontspanning.nl

Opening Hours

Mon - Fri: 08:00-17:00

S.C.A.G. Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg. Het Centrum voor klachten- en geschillenafhandeling in de complementaire zorg. 

Mijn cliënten kunnen door mijn lidmaatschap bij de SCAG rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding bij klachten. Ik voldoe hiermee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), maar bovenal draagt dit bij aan de kwaliteit van zorg. voor meer informatie kun je terecht op de website van de landelijke vereniging van natuurgeneeskundige therapeuten (https://www.lvnt.nl).

Clienten folder SCAG