Phone

0624762624

Email

bibi@krachtvanuitontspanning.nl

Opening Hours

Mon - Fri: 08:00-17:00

Ik hecht veel waarde aan je privacy. Tijdens de behandeling, en bij het omgaan met jouw gegevens.

Alles wat wij bespreken blijft onder ons. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Om je zo goed mogelijk te kunnen behandelen leg ik een cliëntendossier aan, volgens de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WBGO).

In dat dossier zet ik relevante aantekeningen over je gezondheid en gegevens over door mij uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Als het nodig is voor jouw behandeling kan ik met jouw expliciete toestemming ook gegevens in je dossier opnemen van andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld je huisarts.

Ik bewaar je dossier volgens de wettelijke regelgeving. De gegevens uit je dossier kunnen enkel (eventueel) voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
  • Voor de financiële administratie (naam, adres en woonplaats).

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze kunt declareren.

  • naam, adres en woonplaats
  • geboortedatum
  • datum van de behandeling
  • korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘reflexzonetherapeutische behandeling’, of voetreflexzonetherapie, acupunctuur.
  • kosten van de behandeling
[instagram-feed]