Phone

0624762624

Email

bibi@krachtvanuitontspanning.nl

Opening Hours

Mon - Fri: 08:00-17:00

Emotioneel trauma tast het lichaam aan op een diep niveau. Het veroorzaakt diepgewortelde overtuigingen. Voor het behandelen van emotioneel trauma is het belangrijk dat de oorzaak bij de basis wordt aangepakt. Het moment van ontstaan van het trauma is hierbij belangrijk. Hoe eerder in het leven het emotioneel trauma is ontstaan hoe meer vastgeroest de overtuigingen zullen zijn. De onderzoeksvraag die in dit paper wordt beantwoord is: is het mogelijk om emotioneel trauma en hieraan gekoppelde traumageheugen te behandelen met acupunctuur? Door middel van literatuuronderzoek wordt hiernaar gekeken. Er zal met name ingegaan worden op protocollen zoals deze worden omschreven in “Treating Emotional Trauma with Chinese Medicine” geschreven door Holman (2017). Tevens zal worden gekeken naar de rol van qi jing ba mai (buitengewone meridianen)Oorzaak van emotioneel trauma gaat soms tot wel 7 generaties terug. Er is niet altijd een bewuste herinnering aan daadwerkelijk emotioneel trauma. Een laatste vraag is dan ook op welke manier acupunctuur inzetbaar is bij transgenerationeel trauma. Na het bestuderen van de verschillende literatuur wordt het duidelijk hoe emotioneel trauma zich manifesteert in het lichaam. De uitwerkingen kunnen zowel psychisch als mentaal naar voren komen. Door een gestructureerde aanpak is acupunctuur een volwaardige behandeling en veilige behandelmethode om emotioneel trauma te behandelen.